Vi tar oss av fjerning av søppel.

Privat: Papp, embalasje, møbler, rusk og rask, pc-utstyr, elektronikk,
oppussingsavfall, hageavfall, dødsbo, m.m.

Bedrift: Elektronikk, møbler, ukurant lagervare, søppel og rydding i forbindelse med flytting.

Alt sorteres etter anvisning fra myndigheter.