Edited Image 2013-1-26-21-22-17
Ved skade gjør vi vårt ytterste for å redde dine verdier. Vi er klar over at affeksjonsverdier ikke kan defineres på et forsikringspapir, og vil derfor gjennom hele prosessen ha god dialog med alle som er involvert.

Vi har erfaring med skadebegrensning siden 1978 og omfatter:

  • Vannskade
  • Brannskade
  • Røykskade
  • Graffiti
  • Sotskade
  • Pulverskade
  • Vandalisme