matte

Rutinemessig rengjøring av matter løfter total intrykket av arbeidsplassen.

Vi har matter for utleie i forskjellige størrelser, og utarbeider soner etter behov og størrelse.

80 % av all skitt som kommer inn i en bygning, dras med gjennom entreen.
For at ikke skitten skal bli med gjennom døren og rundt i hele bygningen, er det viktig å ha effektive tørkesoner.
Ved å investere i et godt entresystem, sparer man både gulvslitasje og renholdskostnader. I en offentlig entre er det nesten ingen som stopper og tørker av skoene. Man går ganske enkelt av seg skitten.

Entrè

InngangsmatteInngangsmatterLogo inngangsmatter