office cleaning

Hovedtyngden av våre oppdrag ligger innen det vi kaller ”daglig renhold”, at vi tar oss av renholdet i offentlige etater og private bedrifter.
Hvor ofte vi kommer, kan være avhengig av type lokaler og årstid. Vi blir sammen enige om dette.

Denne formen for renhold er selvsagt viktig for de ansattes trivsel og helse, men husk at det også kan redusere framtidige vedlikeholdskostnader betydelig på både inventar og bygning.

 

Utleiematter for inngangsparti er tilgjengelig.

 

Er du kun en bruker av et lokale, for eksempel arbeider på ett kontor eller besøker et kjøpesenter, vil det nok for de fleste være mer viktig at lokalene oppleves estetisk bra, enn at man skal bidra til å ivareta verdier for eieren av bygningen. For eieren er ivaretagelse av bygningen forståelig nok meget viktig, og tillegges mye vekt når man fastsetter renholdsfrekvenser, arbeidsomfang og kvalitetskrav for det daglige og periodiske renholdet.

Å renholde omfatter som kjent alt som skal til for å holde et område rent, alt fra å rydde, tømme avfall og støvtørke til å rengjøre. Rengjøre er derfor en del av renholdet, men ikke omvendt. Når vi bruker uttrykket “å rengjøre”, beskrives vanligvis en aktiv handling. Vi gjør rent et gulv, et bord eller lignende, og vi rengjør med en bestemt metode avhengig av hva og hvor vi skal rengjøre. Et hovedprinsipp er at vi skal gjøre rent med den metoden som med minst arbeidsbelastning gir et tilfredsstillende resultat uten å skade overflatene. Den som planlegger renholdet må derfor ikke bare ta hensyn til den visuelle effekten av renholdet, men også velge metodikk, utstyr og kjemikalier som er mest skånsom og best egnet med tanke på å ivareta bygningen. De fleste evaluerer kvalitet for renholdet visuelt, og gjerne etter prinsippet om at de du ikke ser har du ikke vondt av. Det kan være et akseptabelt utgangspunkt, men alene ikke godt nok. Dette blir derfor er vektig argument for behovet for supplering av det daglige renholdet med periodiske prosedyrer, som gullvedlikehold og hovedrengjøring med mer.