• Hvilken rolle spiller renhold i å avverge ukontrollerte smittesituasjoner,  til den grad det er praktisk mulig i din banehage?

  • Hvilke typer utstyr og metoder bør brukes for å avverge at smitteførende   bakterier og virus spres under rengjøringprosessen i din barnehage?

  • Hvordan kvalitetsjekke renholdet for å avsløre om renholdet av smitteutsatte områder   er tilstrekkelig smitteforebyggende i din banehage?

  • Hvordan vite hvilket desinfeksjonsmiddel og metoder som er nødvendig for å få kontroll på smittefarlige situasjoner ved utbrudd i din barnehage? 

    Ta kontakt